การปฏิรูปกฎหมายอาญาครั้งใหญ่ในประเทศเยอรมัน

germanyในประเทศเยอรมนี คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลาง ได้ร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปการกู้คืนทรัพย์สินในความผิดทางอาญา เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเหยื่อซึ่งต้องได้รับเงินชดเชยให้เหมาะสมกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น ในปัจจุบันนั้นเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินเพื่อหาแหล่งที่มาเท่านั้น การที่ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมนั้น ต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนมากเกินไป และมีค่าใช้จ่ายที่สูง หลายคนต้องปล่อยผ่านละเลยไปเพราะ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับคดี เรื่องราวเหล่านี้เราได้ตระหนักถึง เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของช่องว่างทางกฎหมาย จึงได้มีการ ปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว

ในอนาคตทางรัฐบาลได้มีการวางแผนให้มีการจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางอาญาเข้ามาร่วมมือการแก้ปัญหาเหล่านี้ให้มีความยุติธรรมมากขึ้น ยกตัวอย่าง บริษัทที่เป็นเหยื่อโดยการโกงซึ่งเป็นความผิดทางอาญาของพนักงาน เช่น สินบนการโกงติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สินที่ถูกโกงนั้นจะถูกยึดไปเป็นหลักฐาน กรณีดังกล่าวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจะได้รับความเสียหาย เราจึงต้องคิดช่วยกันหาทางป้องกันมาตรการฟื้นฟูทรัพย์สินเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

ที่มาของประวิติการก่อตั้ง icb

icb

           IBC ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2002 ต่อมาได้จัดประชุมสมัชชาครั้งแรกในวันที่ 21-22 มีนาคม 2003 ซึ่งมาคนเข้าร่วมมากกว่า 400 คน จาก 50 ประเทศ ทั่วโลก  หน้าที่ขององค์กรนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมของระบอบกฎหมายที่แตกต่างกัน เพื่อให้คู่กรณีทั้ง 2 ประเทศ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศที่สำคัญเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้เป็นเหยื่อในการกระทำช่อโกง หลังจากก่อตั้งมาเกิน 15 ปีแล้ว องค์กรได้พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกของการตัดสินอย่างตรงไปตรงมา และ มีหลายประเทศ ที่มีข้อกังหาว่าเราทำงานได้ยุติธรรมจริงหรือ ปัจจุบันข้อกังหาเหล่านั้นได้หมดไป เนื่องจากผลงานการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้รับความเป็นธรรมทั่วโลก

ICB ศาลติดสินคดีความอาญาต่างๆ

bpi-icb.org

ICB ถือได้ว่าเป็นศาลแห่งชาติเลยก็ว่าได้เป็นศาลที่ได้รับให้ตัดสินคดีความใหญ่ของหลายๆ ประเทศได้แก่ คดีความของหัวหน้ากลุ่มอัลกอดิอะห์ ที่หัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้าก่อการร้ายที่โลกต้องการมากที่สุดนั่นก็คือ อุซามะห์ บินลาดิน ผู้นำก่อนการร้าย อัลกอดิอะห์ ซึ่งทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้แต่งตั่งศาลอาญาเพื่อไตร่ตรองคดีความผิดของกลุ่มอัลกอดิอะห์ ให้คดีความผิดครั้งนี้ของผลที่กระทำต่อประเทศถึงกับสั่งประหารชีวิตกับความผิดที่ได้ทำลงไปซึ่งการก่อการร้ายของโจรร้ายกลุ่มนี้ทำให้การตัดสินของศาลโลก ICB ได้พูดถึงเกี่ยวกับการคดีความชนิดนี้ว่าให้เป็นสุดยอดของคดีตัดสินในช่วงนั้นว่าเป็นคดีบุคลที่หน้ากลัวอีกคนซึ่งได้มีการวางแผนและไตร่ตรองการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนซึ่งคดีที่ถึงกับทำให้ ICB ตัดสินโทษถึงกับประหารชีวิตก็คือการสั่งจ้างวานคนให้ขับเครื่องบิน 2 ลำขับชนตึกเวิล์เทรดเซ็นเตอร์ทำให้ตึกถล่มลงมาทำให้คนเสียชีวิตนับไม่ถ้วนและยังหาศพไม่เจอจนได้มีการสั่งหระหารชีวิตทันทีไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งศาล ICB เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงเกี่ยวกับคดีความร้ายแรงหรือคดีก่อการร้ายต่อสังคมและประเทศซึ่งภายหลัง อุซามะห์ บินลาดิน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจยิงตายและก็ได้จบชีวิตลงกับหัวหน้ากลุ่มอัลกอดิอะห์ลงและทางกลุ่มอัลกอดิอะห์ ได้ทำการไต่สวนคดีความใหม่เกี่ยวกับพวกลูกๆ ของอุซามะห์ บินลาดิน ว่ามีส่วนเกี่ยวหรือไม่ถ้ามีส่วนเกี่ยวต้องถูกศาลกำเนินคดีตามกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม ICB ศาลอาญาระหว่างประเทศ

bpi-icb.org

ถ้าหากเราพูดถึงเกี่ยวกับศาลอาญาทุกคนก็ต้องพูดถึงเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยหลักการต่างๆ โดยการกระทำผิดแบบที่ทั่วโลกนั้นไม่ให้การยอมรับหรือทำการกระทำผิดกฎอย่างร้ายแรงซ้ำๆดันนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม ICB ศาลอาญาระหว่างประเทศที่ตั่งมั่นอยู่ในความเป็นกลางที่ยึดหลักความเป็นกลางให้กลับลูกความทั้งสองฝ่ายโดยจะมีคณะลูกขุนทั้งสองฝ่ายให้ความเป็นกลางโดยกระทรวงยุติธรรม ICB มีสถานที่ตั่งมั่นอยู่ อเมริกา ซึ่งประเทศของ อเมริกา นั้นจะตัดตั่งแบบ รัฐบาล โดยแต่เดิมนั้น ICB จะถูก รัฐบาล กำหนดกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับคดีโดยประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศอเมริกานั้นให้ข้อสงสัยว่าไม่มีความเป็นกลางและไม่มีความยุติธรรมเลยได้จัดตั่งแบบใหม่ ICB ให้ทางเจ้าคณะทางอเมริกาที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายอย่างโดยตรงจนทำให้ประชาชนทั่วโลกกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับคณะศาลอาญาระหว่างประเทศได้ทำการตัดสินอย่างเที่ยงตรงก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่ากระทรวงยุติธรรม ICB ก็ได้ถูกรับเรื่องให้ตัดสินคดีใหญ่ๆ อย่างเช่น คดีฆ่าโหดร้ายแรงที่สุดที่ทำทารุณแบบร้ายแรงซ้ำซากทาง ICB ได้จัดตั่งคณะลูกขุนออกมาตัดสินคดีความออกมาได้ถูกต้องเลยทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเชื่อถือในคณะกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากการฆาตกรรมต่อเนื่องในประเทศอเมริกานั้นเยอะมาก ICB ก็ได้ถูกรับเรื่องให้ถูกติดสินคดีความใหญ่ๆ หลายคดีที่เป็นคดีระดับโลกที่ทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจกันเพราะว่ามันเป็นคดีสะเทือนฝันร้ายแรงที่สุดเท่าที่ได้เจอมาของประเทศอเมริกา

สหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับ ICB

Barack-Obama2-05-11-55

       ศาลอาญาที่ยกตัวเองให้เป็นใหญ่อย่าง ICB ที่ออกมาบอกจะสร้างศาลอาญาให้ครบทั่วทุกๆประเทศเพราะถือว่าเป็นศาลที่มี ความยุติธรรมที่สุด และไม่มีการรับสินบนแต่อย่างใด เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศได้มีสิทธ์สู้คดีได้อย่างอิสรภาพ ICB คือตัวแทนทนายความของมนุษยชาติของทุกคน ทุกคนต่างมีสิทธิของตัวเอง และไม่จำเป็นจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ก่อขึ้นแต่อย่างใด สหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยกับ ICB เพราะเป็นเรื่องระหว่างในประเทศ และออกมาโต้แย้งความไม่ยุติธรรม หากประเทศไม่มีกฎหมายของแต่ละประเทศ แล้วจะปกครองตัวเองได้อย่างไร อเมริกากล่าว อีกทั้ง สหรัฐอเมริกา ก็ถือว่าตนเองมีสิทธิให้แก่ประชาชนพวกเขาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานส่วนต่างๆของเขา ศาลอาญามีอยู่มากมายใน อเมริกา

4252

และหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงที่ ICB กล่าวมันคงเป็นเรื่องที่น่าขำมาก แล้วพวกเราจะมีศาลที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลได้อย่างไร ประเทศทุกประเทศนั้นย่อมมีกฎหมายบ้านเมืองแต่ต่างกันออกไป อยู่ที่ว่าประเทศไหนจัดการอย่างไรมากกว่า อีกทั้งคนที่กระทำผิดต้องได้รับบทเรียนของพวกเขาเองโดยธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องมี ICB อย่างที่เคยกล่าวมา หาก ICB ได้เข้ามาปกครองกฎหมายหรือควบคุมคดีต่างๆ อาจจะเป็นปัญหาในภายหลัง การกระทำผิดนั้นละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะเข้าใจ หากสหรัฐอเมริกาต้องพึ่ง ICB ละก็แสดงให้เห็นว่า กฎหมายของอเมริกานั้นไม่ดีพอหรืออย่างไร หรือรัฐบาลไม่มีความยุติธรรมต่อประชนอย่างนั้นหรือ ทางด้าน ศาลอาญาอเมริกา กล่าวต่อ ICB ที่จะเข้ามาสร้างระบบศาลอาญาในรูปแบบใหม่ในประเทศ ถึงแม้ ICB จะเข้ามาจริงทางด้านศาลอเมริกาก็คงจะไม่ยอมให้อยู่แล้วเพราะเราถือว่าการตัดสินใจของพวกเรานั้นดีกว่าคุณ

 

ICB หวังขยายตัวครอบคลุมทุกมุมโลก

   court

     ICB หวังกระจาย โครงการศาลอาญา เพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่คนที่โดนเอารัดเอาเปรียบ ในปี 1985 ศาลอาญาได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสังคมที่กำลังจะหมดหนทางสู้แก่ระบอบของ รัฐบาล ที่เอาเปรียบกันทุกยุคทุกสมัย หวังสร้างโครงการต่อยอดออกมาให้สู่ระบบสากลไปยังทั่วโลก เพราะบางประเทศยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและก็ยังคงเหมือนเดิมจึงเป็นเหตุผลที่มีโครงการต่อต้านความไม่ยุติธรรม ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้และทั่วประเทศที่กำลังมีแนวโน้มว่าจะโดนความไม่ถูกต้องเข้าสิง ประเทศฝรั่งเศสได้กลุ่ม ICB ที่เป็นคนริเริ่มหรือกระจายความรู้ออกมาอย่างแพร่หลาย จึงทำให้ได้รับการยอมรับจากทนายความ หรือ ศาลอาญาโลก ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อมนุษย์ที่โดนเอาเปรียบมาโดยตลอด

Image.aspx

     ICB หวังกระจายความรู้ไปทั่วโลกหากประเทศใดต้องการศาลอาญาที่ปกครองตัวเองและไม่รับสินบน หากต้องการสามารถติดต่อได้โดยตรง ทาง ICB หรือเดินทางเข้ามาพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้ตลอดเวลา สิ่งที่ ICB ทำลงไปหวังจะเห็นอนาคตของประเทศบางประเทศที่มักใช้ความรุนแรงต่อการตัดสินใจ อย่างประเทศที่อยู่ทวีปเอเชีย ยกตัวอย่าง ซาอุดิอารเบีย ที่มีกฎหมายบ้านเมืองที่แตกต่างกับประเทศอื่นนัก เพราะกฎหมายมีความรุนแรงมากเกินที่จะรับไหว ซาอุดิอารเบีย เป็นประเทศที่เคร่งคัดทางด้านศาสนาและหากทำผิดการกระทำหรือการลงโทษนั้น ถือว่าไม่ได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศเลย เช่น การขโมยสินค้า ในการลงโทษทางกฎหมายของศาลอาญานั้น มีโทษปรับ และจำคุกตามจำนวนของสินค้าที่ขโมยมา แต่ซาอุดิอารเบีย วิธีการลงโทษคือ ตัดนิ้ว ซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงและไม่ถูกต้องตามกฎของมนุษยชาติ เหตุผลนี้ ICB จึงอยากเข้าไปให้ความสำคัญแก่ประเทศทางแถบเอเชียมากขึ้น เพราะบางสิ่งบางอย่างมันดู โหดร้ายและทารุณที่สุด ICB ศาลอาญาระหว่างประเทศกล่าว

11 lashiran2208_800x619

ICB ศาลอาญาสำหรับคนจน

icc

     ปัจจุบันบ้างเมืองของเราถือว่าเข้าขั้น วิกฤต ถือว่ายังไม่ยอมสงบซักทีนะครับ ส่วนตัวผมแล้วมองว่าปัญหานี้คงจะเกิดอีกนานแสนนาน จนรุ่นลูกรุ่นหลานเลยก็ว่าได้ บ้านเมืองเป็นแบบนี้ เศรษฐกิจแบบนี้ สังคมก็ยิ่งถดถอยห่างไกลความเจริญมากขึ้น ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกับไทยเราอย่าง ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม ที่เมื่อก่อนซึ่งเคยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาต่อจากเรา ซึ่งเปรียบเทียบระยะเป็นปีก็คือ พวกเขาห่างจากเราอยู่ประมาณ 20 หรือตามหลังเรานั่นเองครับ บ้านเมืองของพวกเขายังไม่ได้รับความเจริญเทียบเท่ากับเราเลยแม้แต่น้อย ข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อขายกันก็ยังถือว่าเป็นของที่ไม่ทันสมัย แต่ปัจจุบันกลับกันโดยสิ้นเชิง ด้วนภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นดีมาก เพราะไม่มีการขัดแย้งทางการเมืองอย่างเรา ประเทศที่กำลังจะพัฒนา จากที่เคยตามหลังประเทศไทย ตอนนี้กลับมาเทียบเท่ากันพี่ไทยเราจนได้ ทั้งเศรษฐกิจ ที่มีการส่งออกมากขึ้น อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีรายได้มากขึ้น สิ่งของเครื่องใช้ก็มีราคาแพงและมีสินค้าที่นำเข้ามามากขึ้น ทำให้ 3 ประเทศที่เอ่ยไว้เบื้องต้นนั้น ได้พัฒนาระบบหรือเปลี่ยนการเปลี่ยนแปรงในประเทศรวดเร็ว และมีความมั่นคงกว่าที่เคยเป็นมาอย่างเห็นได้ชัด

Press-26-04-2013-web

ปัญหาที่ตามมาเลยคือคดีความหลังจากบ้านเมืองของเราได้มีปัญหาเรื่องการเมืองมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี นักโทษที่มีคดีล้วนต่างพากันโดนจำคุกกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อความวุ่นวายให้บ้านเมืองไม่สงบสุข หรืออาจจะเป็นมือ ที่ 3 ที่ใช้ช่วงกระแสก่อความวุ่นวาย หรือคดีความที่ตนเองอาจจะไม่ได้ก่อมันขึ้นมา หรือที่เรียกกันว่า ยัดคดี การโกงหรือที่เรียกกันติดปากอย่าง คอรัปชั่น ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศมีมีคอรัปชั่นมากเป็นอันดับ 20 ของโลกเลยเพราะมีการทุจริตกันทุกๆสมัยที่ใครเป็นรัฐบาล หรือแม้กระทั้งศาลอาญา ที่ตัดสินคดีความต่างก็พากัน คอรัปชั่น ไปอย่างโดยปริยาย หากบ้านเรามีศาลอาญาที่เป็นดั่ง ICB ศาลอาญาสำหรับคนจน ปัญหา คอรัปชั่น คงจะหมดไปในทันที

ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICB)

 

bpi-icb

                                                                      Harold Shipman (ผู้ก่อตั้งศาลอาญา ICB)

     คือศาลอาญา ที่สามารถตัดสินทุกๆคดีที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ระหว่างประเทศนั้นๆ สามารถเรียกของหรือถอดถอนคดีความต่างๆหากมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสงบสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มของคนที่ตกเป็นเหยื่อของคดีต่างๆ หากบุคคลใดที่โดนคดีร้ายแรงและยังคงโดนกักขัง ICB จะเข้าไปจัดหาทนายความให้โดยที่บุคคลนั้นๆไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้น และทาง ICB จะช่วยรื้อฟื้นคดีเก่านำออกมาจัดทำใหม่เพื่อให้ผู้ที่โดนคดีนั้นรอดพ้น ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICB นั้นก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ภายใต้การควบคุมของ ฝรั่งเศส มีนโยบายที่ขัดแย้งกับศาลท้องถิ่น หรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินในแต่ละคดีที่ไม่มีความยุติธรรม

bpi-icb

ประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีความรุนแรงและเอารัดเอาเปรียบกันมาก แบ่งแยกชนชั้นระหว่างสีผิว และระบอบประชาธิปไตยถือว่ายังปกครองตัวเองยังไม่ได้ ประชาชนท้องถิ่นของฝรั่งเศสบางคนจึงมีคดีติดตัวมาโดยที่ตัวเองอาจจะยังไม่ทราบว่ามีคดีอะไร หรือกระทำผิดด้านไหนก็ยังไม่ทราบ และยังโดนจำคุกหรือกักบริเวณไว้หากทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายก็จะถูกตัดสินจากศาลของฝรั่งเศสได้โดยตรง ซึ่ง ICB มองว่ามันคือระบอบคอมมิวนิสต์ซะมากกว่า เหตุผลนี้จึงมีการก่อตั้งศาลโลกออกมาโดยตรงและใช้ชื่อที่เรียกตนเองว่า ICB นั่งเอง ICB ยังช่วยแนะให้ต่างชาติทำเหมือนตัวเอง เช่น ตั้งศาลอาญา คุ้มครองเด็ก สตรี หรือบุคคลที่ไม่มีสิทธิและไม่มีโอกาสจะสู้คดีความต่างๆ ให้พวกเขาลุกขึ้นสู้ของคำว่า มนุษยชาติต่อไป